توضیحات کامل :

پاورپوینت اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v

 

فهرست مطالب : 

شرحی بر اختلال دو قطبی
اپیزودیک مانیک 
معیارهای dsm-5 برای اپیزودیک مانی
اپیزود هیپومانیک
سه ویژگی مهم اپیزود هیپومانیک با مانیک
انواع اختلال دو قطبی
اختلال سیکلوتیمیک
علل اختلال دو قطبی
درمان اختلال دو قطبی 
منابع
قسمتی از متن :
شرحی بر اختلال دو قطبی
در اختلالات دو قطبی، خلق فرد به طور مستمر و غیر عادی خیلی خوب است یا بدون تناسب و بیجا، از حالت خیلی خوب به حالت خیلی بد و افسرده تغییر می کند. اختلالات دو قطبی قبلاً بیماری مانیک-دپرسیو یا به طور ساده، مانیک- دیپرشن نامیده می شدند. 
اپیزودیک مانیک 
مانیک در یونانی به معنای دیوانه و کلمه maniac در انگلیسی یعنی دیوانه
مشخصا اصلی این اپیزودیک یک دوره حداقل 1 هفته ای است که در آن فرد به طور غیرعادی:
- احساس سر خوشی و خوشحالی می کند
- به شدت تحریک پذیر و زود رنج است یا مود اکسپانسیو دارد(فرد به تعاملات میان فردی یا تعاملات سکشوال علاقه بی حد و حصر نشان می دهد یا دوست دارد در هر کاری و در هر پروژه ای شرکت کند)
-این رفتارها با شخصیت فرد منافات دارد و جزء رفتارهای معمولی وی نمی باشد. 
-خلق فرد ممکن است بین سرخوشی غیر عادی و مستمر و زود رنجی و تحریک پذیری در نوسان باشد...